Serveis i solucions

El nostre profund i intens compromís amb l’aprenentatge dels nostres propis fills, ens va fer acostar-nos ja fa més de 10 anys al món del coaching educatiu, per a més tard evolucionar entrant en contacte directe amb la Dra. Jane Nelsen, pedagoga de referència a nivell mundial i creadora de la Disciplina Positiva © (https://www.positivediscipline.org/about-positive-discipline), model anglosaxó educatiu basat en la Psicologia Adleriana.

D’aquesta manera, estem Certificats per l’Associació Americana de Disciplina Positiva com CPDPE (Certified Positive Discipline Parent Educators) i com CPDTE (Certified Positive Discipline Teachers Educators).

Així, els nostres serveis i solucions proporcionen entorns positius d’aprenentatge, amb visió sistèmica, dotant a totes les parts implicades en l’educació dels nostres nens (educadors i famílies) de noves habilitats i recursos pràctics en pro d’una nova educació, que proporcioni als nostres fills soft skills (autoconeixement i autogestió, empatia, solidaritat i treball en equip, resiliència, plaer per aprendre, capacitat comunicativa, etc.), a més de hard skills (coneixements).

Aquests són alguns dels serveis i solucions que prestem a les Escoles (Equips Directius i Claustre de Professors), AMPAS i famílies, sempre també de forma personalitzada i ajustada a les necessitats particulars de cada centre:

Disciplina Positiva (habilidades sociales y de vida) en Centros Educativos (con enfoque integral para educadores, familias y niños)
Recursos en el Aula para profesores
Liderazgo y Comunicación para Equipos Directivos y Claustros de Profesores.
Buenos líderes, buenos padres (modelos de liderazgo vs. modelos educativos)
Reconociendo el universo de las emociones, ayudando a crecer positivamente