Mètodes i eines

Tots els nostres serveis i solucions es recolzen en metodologies de treball contrastades amb la nostra experiència, que estan funcionant en els nostres Clients.

A més estan sustentats per eines de recerca i anàlisi del comportament organitzacional i individual, en què som clarament referent en el mercat:

aktitudes Toolkit ©
aktitudes Toolkit ©

aktitudes Toolkit © és la nostra exclusiva caixa d’eines per analitzar diferents tipus de skills crítics en les persones i les organitzacions.

Fem servir el nostre aktitudes Toolkit © habitualment en la fase preliminar de tot projecte com a part d’una anàlisi quantitativa (que complementa la qualitativa) i ens serveix com a baròmetre bàsic per conèixer quin és el punt de partida de l’organització o de cada persona a l’hora d’abordar un determinat tipus de solució o servei, podent establir amb bastant claredat el recorregut de millora possible i / o requerit.

Tenim una plataforma en línia pròpia. Algunes de les nostres eines més habituals són:

PLUME Soft Skills Test ©,

El nostre test d’avaluació de soft skills per al Lideratge Integral 5D.

TEAM Test ©,

El nostre test d’identificació de l’estadi d’evolució d’un Equip, en el seu camí cap a l’alt rendiment.

HEALTH Test ©,

El nostre test de valoració de la salut organitzacional.

BLOSSOM Test ©,

El nostre test d’anàlisi de skills de Comunicació multinivell.

DELEGATE Quiz ©,

El nostre test de mesura de la capacitat de delegació efectiva.

IDEA Quiz ©, el nostre test d’identificació de la capacitat creativa i el pensament positiu.

I molts altres (per tractament i anàlisi de reunions eficaces, gestió d’estrès, del temps, etc.). Tots ells són aplicables a una persona, a un grup de persones, a un equip o departament concret o tota l’organització per obtenir resultats estadístics de diagnosi individual o grupal.

Altres eines
Altres eines

A més de la nostra aktitudes Toolkit ©, fem servir també altres eines no pròpies (no desenvolupades per nosaltres) en què estem Certificats, que es complementen perfectament amb les nostres i que ens són també extraordinàriament útils en el desenvolupament dels nostres serveis i solucions.

Es tracta fonamentalment de:

Bridge ©,

eina psicomètrica d’identificació d’estils relacionals, ens permet identificar de forma precisa els perfils o patrons habituals de comportament de les persones.

Sikkhona ©,

Basada en el l’Photolanguage, ens permet acompanyar els equips és el seu viatge cap a l’excel·lència.

The Coaching Game ©,

També basat en el Photolanguage, ens proporciona un set extraordinari de possibilitats per a realitzar un rang molt divers d’activitats experiencials amb els equips i les persones.

Metalog Training Tools ©,

Conjunt d’eines i jocs que permeten convertir conceptes com ara la comunicació, el lideratge, el treball en equip o l’efectivitat de vendes en experiències multisensorials i multinivell de veritable aprenentatge.

Five Unique Strengths Framework ©,

Ens permet realitzar un treball amb els equips amb focus en el desenvolupament de les seves fortaleses úniques, en comptes de fixar l’atenció exclusivament en les seves debilitats.

Gaming Tools,

Especials per aconseguir l’increment del coneixement dels equips de vendes a través del joc.

Perfectament integrades en els nostres serveis i solucions, faciliten enormement la comunicació, l’aprenentatge experiencial i la transferència de coneixement.